Finansowanie sprzętu medycznego

Sprz Med

Sprzęt
W ramach niniejszego produktu dopuszczamy finansowanie nowego sprzętu medycznego na okres
do 5 lat

Oferta

Limit transakcji z jednym klientem
_ Nowe praktyki po ukończeniu specjalizacji – 250,000 PLN
_ Okres działalności klienta pow. 2 lat – 450,000 PLN
_ Podane wartości są wartościami netto po opłacie wstępnej

Waluta
_ PLN

Opłata wstępna
_ Nowe praktyki po ukończeniu specjalizacji – 10% lub 20%
_ Działalność klienta powyżej 2 lat – opłata wstępna wynosi 0%
_ Ostateczna opłata wstępna jest uzależniona od decyzji kredytowej banku finansującego

Rodzaj finansowania
_ Pożyczka, wykup wierzytelności
_ Leasing finansowy oraz operacyjny

Akceptacja klienta
_ Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, decyzja kredytowa w ciągu max. 48h

Wymogi dokumentowe :
– NIP, REGON, i odpowiednio:
– Zaświadczenie o wpisie do ew. działalności gospodarczej, i /lub
– umowa spółki, lub
– wypis z KRS
– kserokopia dowodów osobistych lekarzy oraz współmałżonków
– w przypadku lekarzy musi być zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk
lekarskich lub decyzja o wpisie do rejestru ZOZ lub prawo wykonywania zawodu

Dokumenty finansowe:

Klient będzie proszony o przekazanie dokumentów finansowych (kopie) przy podpisaniu

umowy w celu weryfikacji informacji wcześniej zadeklarowanych w ankiecie klienta.
– Deklaracje podatku dochodowego za ostatni rok, lub
– Bilans i rachunek wyników za ostatni rok + F01 za ostatni m-c (o ile sporządza), lub
– Dla firm działających krócej niż rok – tylko aktualny dokument za ostatni miesiąc

Pozostałe dokumenty:

– Faktura pro-forma na przedmiot finansowania (lub inny dokument pozwalający zidentyfikować przedmiot)

Już dziś umów się ze mną na spotkanie!

OFERTA CENOWA

Wartość transakcji do 250 tys. zł netto – nowa praktyka

do 2 lat działalności klienta na rynku

Okres leasingu

Nowa praktyka do 2 lat – opłata wstępna 20%

SUMA RAT

24 miesięczne raty po 3,667 % 108,12 %

36 miesięcznych rat po 2,566 % 112,49 %

48 miesięcznych rat po 2,018 % 117,00 %

60 miesięcznych rat po 1,692 % 121,64 %

W przypadku leasingu finansowego wartość końcowa równa się 0,1% wartości transakcji

Nowa praktyka do 2 lat – opłata wstępna 10%

SUMA RAT

24 miesięczne raty po 4,187 % 109,135 %

36 miesięcznych rat po 2,960 % 114,056 %

48 miesięcznych rat po 2,355 % 119,129 %

60 miesięcznych rat po 2,004 % 124,351 %

W przypadku leasingu finansowego wartość końcowa równa się 0,1% wartości transakcji

Wartość transakcji do 450 tys. zł netto – klient

działający powyżej 2 lat

Okres leasingu Opłata wstępna 0%, klienci działający powyżej 2 lat

SUMA RAT

24 miesięczne raty po 4,585 % 110,14 %

36 miesięcznych rat po 3,208 % 115,61 %

48 miesięcznych rat po 2,524 % 121,25 %

60 miesięcznych rat po 2,115 % 127,05 %

W przypadku leasingu finansowego wartość końcowa równa się 0,1% wartości transakcji

Już dziś umów się ze mną na spotkanie!

Wyżej wymienione raty oparte o finansowanie w PLN są skalkulowane na bazie stałej stopy procentowej z dnia 11.03.2011 plus marża Finansującego. W przypadku stałej stopy procentowej przed dniem zapłaty za finansowany przedmiot opłaty zostaną odpowiednio przeliczone.
Powyższa propozycja służy jedynie dla ogólnej orientacji i nie należy jej traktować jako pełnej oferty handlowej.